DATA CENTER ÇÖZÜMLERİ


KEŞİF, DİZAYN VE UYGULAMA

Data Center’lar, bilgi teknolojilerinin son yıllardaki hızlı gelişmeleriyle birlikte önem kazanmıştır. Veri potansiyelinin hızla artması, Data Center’ların birtakım ihtiyaçlarını da beraberinde getirmiştir.

Data center’lar konumu ve yapısı itibariyle ev sahipliği yaptığı verileri olası tüm olumsuzluklar ve çevre şartlarına karşı en iyi şekilde korumaktır.

Enerji kalitesi ve enerjinin sürekliliği en önemli konulardan biridir. Binadaki tüm enerji kaynaklarının izlemesi ve kayıt altına alınması, enerji kesintilerinde ilgili işlemlerin yapılarak enerjinin devamlılığının sağlanması gerekir. Arızaların hızlı tespiti ve operatöre çözüm yolları ile bildirilmesi önem arzetmektedir.

Enerjinin analiz edilmesi aynı zamanda tesisin verimli olarak çalışmasına katkı sağlar ve yapılan analizler tesiste enerji verimliliği önlemleri açısından bilgi sağlar. Tüm kabinlerin enerji tüketimlerinin izlenmesi ile doğru maliyet analizleri yapılabilir.

En iyi ortam sıcaklıklarının sağlanması en iyi performansı sağlayacaktır. Hassas yangın algılama ve uyarı sistemleri Data Center’ınızda en küçük bir yangın riski yaşamamanızı sağlayacaktır.

ULTEKEGE olarak mevcut veri merkezi ve oluşturulacak yeni veri merkezi çözümlerinde kesintisiz iş sürekliliğinin sağlanabilmesi için altyapı, yükseltilmiş zemin sistemleri, enerji, iklimlendirme, izleme, güvenlik, sistem odası tasarımı gibi birçok konuda uzman ekibimizle anahtar teslim proje hizmetleri vermekteyiz.


DATA CENTER ÇÖZÜMLERİMİZ


 • Düşük enerji tüketimli Green Data Center çözümleri
 • Enerji sistemleri, güç kaynakları, jeneratörler
 • Data ve enerji altyapı kablolaması
 • IP kamera görüntüleme sistemleri
 • Otomatik gazlı yangın algılama sistemleri FM200, Argonite ve Novec 1230
 • Data Center keşif ve dizayn
 • Erişim kontrol sistemleri Biometrik, Proximity kart vb. yangın dayanımlı kapılar
 • Yükseltilmiş döşeme ve menfez sistemleri


 • ENERJİ

  Yedekliliği ve sürekliliği en önemli olan sistemdir. Bu yüzden kullanılan Ups’ler de yedekli çalışmalıdır. Konu güç kaynağı ise ihtiyacınız olan her cihazın yedeğini sisteminizde barındırmanız gerekmektedir. Bu yanında ek bir maliyet getirecektir ama Enerji durur ise her şey durur. Amaç oluşacak bir problem durumunda yaşayacağınız büyük mali kaybı önlemek için küçük maliyetlerle önlemini almaktır.


  GÜVENİK

  Veri Merkezlerinin var oluş amaçlarından biridir. Veri Merkezinde Kontrolsüz hareketlilik Data Center kurulum mantığına ters düşmektedir. Yetkisiz personelin Data Center’a girişi kısıtlanmalıdır. Dışarıdan gelen bir yetkilinin, yetkili personelin gözetimi olmadan çalışma yapması hata oranını arttırır ve bilgi güvenliğini sekteye uğratır. Giriş çıkışların kontrol altında olması ve loglanması gerekli durumlarda geri dönüşler için önemlidir. Giriş çıkış yetkilendirmeleri ve kontrolü için farklı sistemler görülmektedir. Günümüzde bunun için en sık kartlı sistem ve parmak okuyucu cihazlar kullanılmaktadır. Retina okuyucu cihazların kullanımına da rastlanmaktadır.


  SOĞUTMA

  Veri Merkezinde bulunan cihazların büyük bir bölümü çabuk ve yüksek ısı üretmektedir. Sistemlerin tamamı fazla ısıda performans kaybı ve daha sonra arıza yaşatmaktadır. Dolayısı ile Soğutma devamlılığın sağlanması konusunda en önemli ünitedir. Enerji sarfiyatının büyük bölümünü üstlenir. Bu yüzden Minimum maliyetle maksimum fayda alınmalıdır. Günümüzde en yaygın soğutma yöntemi soğuk hava (Klima) ile yapılmaktadır. Su ile soğutma (Green Data Center) yeni bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Devamlılığın öneminden dolayı soğutma sistemlerinin yedekliliği de son derece önemlidir.


  YÜKSELTİLMİŞ ZEMİN DÖŞEME VE MENFES SİSTEMİ

  Veri Merkezi kurulumlarında kablo döşeme işlemi bittikten sonra zemin döşeme işlemi de birlikte yapılmalıdır. Kablo çekiminde kanallar kullanılmaktadır. Kanallar UTP, Fiber ve Enerji kablolarını birbirinden ayırmak için kullanılır. Bilindiği gibi kablolar birbirinin manyetiğinden etkilenmektedir. Bu durum veri kaybına ve işlev yitirmeye sebep verebilir. Yanmaz kablolar tercih önceliğine sahip olmalıdır. Yükseltilmiş zeminde amaç kabin önlerine açılmış menfezlere klimadan çıkan soğuk havayı en sağlıklı şekilde ulaştırmak ve kablo çekimine elverişli olmasıdır. Zemin altında yangın sensörleri bulundurulmalıdır.


  YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

  Yangın bir Veri Merkezinin başına gelebilecek en kötü senaryolardan biridir. Bu yüzden Veri Merkezimizde bulunması kaçınılmaz bir sistemdir. Yangın söndürme çözümleri Data Center’da bulunan sistemlere ve personele zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. Bu yüzden bu özelliğe sahip gazlar kullanılmaktadır. Gazlı söndürme sisteminde amaç içeride bulunan oksijeni emmektir. Bu yüzden sensör zonları bir yangın algıladığında ilk yapacağı hamlelerden biri içerideki klimaları devre dışı bırakmak olacaktır. Bu sayede içerdeki dumanın tüm ortama yayılmasını ve yangın şiddetinin artmasını engelleyecektir. Bahsettiğimiz çözümlerde kullanılan gazlar FM200, Argonite ve Novec 1230 gazlarıdır.


  İZLEME SİSTEMİ

  İzleme güvenlik ve oluşabilecek kötü senaryoların önceden tespiti için gereklidir. Öncelikli olarak Veri Merkezi 7/24 Kameralarla kayıt altına alınıp izlenmelidir. Oluşabilecek istenmeyen bir durumda 7/24 izleme yapan personeller öneme göre sorumlu personelle irtibata geçmeli ya da kendisi Data Center’a müdahale edebilecek yakınlıkta olmalıdır. Veri Merkezinde istenmeyen durumlar sadece sistemsel ya da güvenlik problemi olarak oluşmayabilir. Bu konuda fiziksel şartlarda çok önemlidir. Klimalardan sızan su sızıntıları, sıcaklık, yangın, voltaj değişimleri ve içerde bulunan havanın kalitesi izlenmesi ve anlık bilgilendiren istemler tarafından takip edilmelidir. Bu bilgilendirmeler mail veya sms olarak sorumlu kişiye iletilebilir. Eğer Veri Merkezinde böyle bir ünite bulunmazsa; oluşabilecek fiziksel olumsuzlukları fark ettiğinizde müdahale için çok geç kalmış olabilirsiniz. Günümüz Türkiye'sinde depremler gündemi oldukça meşgul etmektedir. Bu durumda Data Center'ınız doğal afet halinde bile devamlılığını sürdürmelidir. Deprem felaketine karşılık çeşitli çözümler bu sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından üretilmiştir. Sel felaketinde ise Veri Merkezinin bulunduğu konum çok önemlidir. Yangın algılama ve müdahale sistemi biraz daha otomasyon içeren ve daha maliyetli bir ünitedir. Söndürmede kullanacağınız madde Veri Merkezinde bulunan cihazlara ve personellere zarar vermemelidir. Günümüzde bu amaçla kullanılan insan sağlığına zarar vermeyen ve anında sonuç veren gazlar mevcuttur.